El “Tribunal de Cuentas”

Aquests senyors del Tribunal de Cuentas, tan aficionats a fer números, tan diligents, estrictes i acurats a l’hora de sumar despeses que consideren del tot irregulars, potser podrien ensenyar-nos els comptes de les suposades transaccions que els que els precediren deurien fer amb els indígenes d’Amèrica i de l’arxipèlag filipí. Suposo que els carregaments del Galeón de Manila que via Acapulco i Veracruz arribaven farcits de mercaderies a Espanya eren béns adquirits legalment als natius d’aquells països que els espanyols van “descobrir”. Béns que m’agradaria saber de quina manera els descobridors van abonar als seus legítims propietaris. Segur que els senyors del Tribunal de Cuentas, ordenats com són, disposen als arxius corresponents dels llibres de comptabilitat de totes aquelles transaccions. Ens els poden ensenyar?